top of page
akakii.png

ბუღალტერია საერთაშორისო სტანდარტებით

პროფესორი

აკაკი ცომაია

სასწავლო კურსის მიზანია საბუღალტრო აღრიცხვის პრონციპების სწავლება საერთაშორისო პრაქტიკის მოთხოვნების გათვალისწინებით და ფინანსურ აღრიცხვასთან დაკავშირებული ძირითადი საკითხების პრაქტიკული რეალიზაციის უნარის გამომუშავება.

600 ₾

თამუნა.png

ფარმაციის 

კურსი

თამარ გუჯაბიძე

ტრენინგი მიზნად ისახავს ფარმაცევტთა ორგანიზაციული და მენეჯერული უნარების ჩამოყალიბებას და განვითარებას. მსმენელები გაეცანობიან სააფთიაქო სფეროში კანონმდებლობის უახლეს ცვლილებებს.

600 ₾

დედა.png

ტურიზმის 

მენეჯმენტი

პროფესორი

სუზანა დობორჯგინიძე

კურსის მიზანია პროგრამის მონაწილეებს განუვითარდეთ ტურიზმის სექტორზე ორიენტირებული კომპანიების მენეჯმენტისა და მართვის უნარები, კომპანიის სხვადასხვა ფუნქციური სფეროების გავლით, სექტორისა და პოტენციური კლიენტის გათვალისწინებით.

600 ₾

ზაზა.png

პრაქტიკული ბუღალტერია

ზაზა სარჯველაძე

ტრენინგის შედეგად, თქვენ მიიღებთ პრაქტიკულ ცოდნას, უნარებსა და შესაძლებლობებს, რაც საშუალებას მოგცემთ იმუშაოთ ბუღალტერად, ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციაში. ბუღალტრული პროგრამების SUPERFIN; ORIS; INFO; 1C შესწავლა ხორციელდება მოქმედი, რეალური ორგანიზაციების დოკუმენტაციის საფუძველზე

300 ₾

ლევანი2.png

კულინარიის კურსი

ლევან წიკლაური

პროგრამის მონაწილეები მიიღებენ ფართო და ინტენსიურ განათლებას პროფესიონალური მომზადებისა და ცხობის მიმართულებით. კურსის დინამიური განრიგი განკუთვნილია მათთვის, ვინც კულინარიული უნარების გაუმჯობესებას ან პროფესიონალური კულინარიის კარიერას ეძებს.

700 ₾

მაიკო.png

HR მენეჯმენტი

პროფესორი

მაია ივანიშვილი

ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს შეასწავლოს ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის (HRM-ის) არსი, მიზნები, სისტემები, ტექნოლოგიები; გაააზრებინოს HRM-ის ძირითადი პრინციპები, ორგანიზაცია, ლიდერობა, მოტივაცია, თანამშრომლობა და HRM-ის სხვა ძირითადი საკითხები;

400

300 ₾

ანასტასია.png

ციფრული მარკეტინგი

ანასტასია აბაკელია

პროგრამების დახმარებით თქვენ შეძლებთ: მომხმარებელთა ბაზის შეგროვებას და სეგმენტირებას; გაყიდვების ძაბრის შექმნას; მომხმარებლების  მოზიდვას Facebook- იდან და Instagram- დან; პირადი ბრენდის შექმნას; Email-მარკეტინგის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავებას; 

550

400 ₾

გიორგი.png

გრაფიკული დიზაინი

გიორგი აბრამიშვილი

ტრენინგის სისტემა აგებულია ისე, რომ დამწყებებსაც კი შეუძლიათ სრულად დაეუფლონ პროგრამას, მარტივიდან რთულზე გადასვლისას. კურსის განმავლობაში სტუდენტები ასრულებენ 4 დიდ პროექტს: პლაკატების სერიას, რებრენდინგს, პირად აიდენტიკას, აიდენტიკას რეალური მომხმარებლისთვის

500

400 ₾

მარიამი.png

სოციალური

მედიის 

კურსი

მარიამ ბერაია

ტრენინგის მიზანია შეისწავლოთ პროდუქციის / ბრენდების / მომსახურების / ღონისძიებების პოპულარიზაციის საუკეთესო გზების არჩევა სოციალური ქსელებში; გააცნობიეროთ კონტენტის მომზადების სპეციფიკა; შეისწავლოთ სოციალური ქსელების ეფექტურად გამოყენება თქვენი ბიზნესის წინსვლისთვის.

400

300 ₾

გიორგი ხვედელიძე.png

საოფისე კომპიუტერული პროგრამები

გიორგი ხვედელიძე

კომპიუტერული კურსების შესწავლა მისცემს დიდ შესაძლებლობებს მათ, ვისაც სურს პროგრამების პროდუქტიულად გამოყენება პროფესიონალურ საქმიანობაში.

250 ₾

levan ugrekhelidze.png

საბანკო საქმე და ფინანსები

ლევან უგრეხელიძე

კურსის მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები, რომელნიც შეძლებენ ფინანსებისა და საბანკო საქმესთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელებას ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით.

600 ₾

მერაბი.png

მობილური აპლიკაციები

მერაბ ლალიაშვილი

მსმენელებს შეასწავლოს მობილური აპლიკაციების შექმნა Apps moment და Unity Engine ის ძრავებზე C# პროგრამული ენით . მობილური აპლიკაციები დღეანდელ ინდუსტრიაში ანვითარებს სერვისებს , ბიზნეს პროცესებს , მომხმარებელთა გამოცდილებას და ა.შ

500

400 ₾

ვიღაც.jpg

გაძლიერებული Excel-ის კურსი

შოთა ნიორაძე

Excel კურსები ბიზნესისთვის (PRO) განკუთვნილიa მსმენელებისთვის, რომლებსაც აქვთ საბაზისო ცოდნა პროგრამის შესახებ და ვისაც სურს გამოიყენოს იგი მაქსიმალურად. ამ კურსის გამორჩეული თვისებაა ფოკუსირება კომპანიების წარმოებასა და ბიზნეს პროცესებზე.

250 ₾

გიორგი ხვედელიძე.png

Web პროგრამირება

გიორგი ხვედელიძე

კურსი მიზანია შეგასწავლოთ ვებ-საიტების ძირითადი ასპექტები, მათ შორის დიზაინი, ვებ – კოპირების წერა, SEO– ს და მონაცემთა ანალიტიკა, ვებ – გვერდის ჰოსტინგი და მობილური დიზაინის მქონე ვებსაიტები; როგორ გახადოთ თქვენი ვებ – გვერდი მობილური და ა.შ.

500

400 ₾

დედა.png

ჯანდაცვის მენეჯმენტი

პროფესორი

სუზანა დობორჯგინიძე

კურსის მიზანია მოამზადოს სპეციალისტები, რომელთაც შეეძლებათ სამედიცინო დაწესებულებაში კომპეტენტურად განახორციელონ სამედიცინო ბიზნესის ადმინისტრირება, ეკონომიკური ანალიზი და ორგანიზაციული მენეჯმენტი.

700

600 ₾

akakii.png

პროექტების მენეჯმენტი

პროფესორი

აკაკი ცომაია

კურსის მიზანია შესაბამისი ცოდნის მიწოდება, რომელიც მსმენელებს დაეხმარება პროექტების მართვის ძირითადი პრინციპების გაცნობიერებაში; სტუდენტებში სპეციფიკური უნარების განვითარება, რომელიც საჭიროა საპროექტო გუნდის ეფექტური მართვისითვის.

600 ₾

მადონა.png

სასტუმროს მენეჯმენტი

მადონა ხაჩიძე

კურსის მიზანია, მსმენელებს ჩამოუყალიბოს საბაზისო ცოდნა სასტუმროს მართვისა და ორგანიზაციის შესახებ. მათ უნდა შეისწავლონ და გააცნობიერონ სასტუმროს მართვის პროცესები და სასტუმროს სხვადასხვა სამსახურის მუშაობის სპეციფიკა.

350 ₾

თამუნა.png

საექთნო საქმე

თამარ გუჯაბიძე

კურსი შექმნილია დაეხმაროს ამ სფეროში სპეციალისტებს პროფესიონალურ განვითარებაში. პროგრამა მოიცავს აქტუალურ ინფორმაციას საქართველოში საექთნო საქმის ორგანიზების შესახებ და გააცნობს ამ სფეროში კანონმდებლობის უახლეს ცვლილებებს.

600 ₾

akakii.png

მომავლის მენეჯერი

პროფესორი

აკაკი ცომაია

კურსის მიზანია დამწყებ და მოქმედ ბიზნესმენებში იმ კომპეტენციების განვითარება, რომელიც საჭიროა ეფექტური ორგანიზაციის შესაქმნელად და ორიენტირებულია მსმენელებში პრაქტიკული მენეჯერული უნარების ჩამოყალიბებაზე.

400 ₾

ანუკი.png

ტურაგენტის მომზადება

ანუკი ფანჯიკიძე

კურსის მიზანია შეისწავლოთ ტურიზმის ბიზნესის სამართლებრივ ასპექტები; ტუროპერატორებსა და ტურაგენტებს შორის თანამშრომლობის ფორმები; ტურისტულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მომსახურეობა და ტურისტული ფორმალობები.

500 ₾

დედა.png

ივენთ-მენეჯმენტი

პროფესორი

სუზანა დობორჯგინიძე

პროგრამის მიზანია მონაწილეებმა შეიძინონ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ეფექტური დაგეგმვისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები. მსმენელები გაეცნობიან კორპორატიული, საჯარო და კერძო ღონისძიებების ჩატარების ტექნიკას და მის შემოქმედებით, ტექნიკურ და ლოგისტიკურ ელემენტებს

500 ₾

akakii.png

როგორ შევადგინოთ ბიზნეს-გეგმა

პროფესორი

აკაკი ცომაია

კურსის მიზანაია ბიზნესის წარმოებით დაინტერესებულ მსმენელს დაეხმაროს ბიზნეს-იდეიდან ბიზნეს-პროდუქტამდე გასავლელი გზის დაგეგმვასა და საჭიროების შემთხვევაში, პოტენციური ინვესტორების დაინტერესებაში.

350 ₾

მაია სანიკიძე.png

დროის მენეჯმენტი

ლექტორი

მაია სანიკიძე

კურსი განკუთვნილია კომპანიის თანამშრომლებისთვის, რომელთათვისაც აუცილებელია სამუშაო დროის ეფექტურად ორგანიზება. კურსის მიზანია თვითორგანიზაციისა და თქვენი დროის დაგეგმვის, პრიორიტეტების დასახვის, სამუშაო დროის შთანთქმის დაძლევის უნარების განვითარება.

300 ₾

მაიკო.png

ბიზნეს კომუნიკაცია

პროფესორი

მაია ივანიშვილი

კურსის მიზანია ეფექტური კომუნიკაციის საფუძვლების სწავლება, ბიზნესის ეტიკეტის წესების დაუფლება, კონტაქტის დამყარების, აქტიური მოსმენის, თანამოსაუბრის გაგების, დარწმუნების და არგუმენტაციის მეთოდების ცოდნის უნარების გამომუშავება.

350 ₾

დედა.png

PR-მენეჯერი

პროფესორი

სუზანა დობორჯგინიძე

კურსი მიზანია შეისწავლოთ როგორ უნდა ჩამოაყალიბოთ PR სტრატეგია, მოძებნოთ მომხმარებლები და მოიზიდოთ ინვესტორები, როგორ მოაწყოთ ღონისძიება და გაააკეთოთ წარმატებული სარეკლამო კამპანია.

500

400 ₾

მაია სანიკიძე.png

მარკეტინგ-მენეჯმენტი

ლექტორი

მაია სანიკიძე

კურსის მიზანი არის მსმენელების მიერ მარკეტინგის თანამედროვე კონცეფციების ათვისება კომპანიის მენეჯმენტის ლოგიკასთან ერთად, აგრეთვე მათი შესაძლებლობა გამოიყენონ მარკეტინგის ინსტრუმენტები პრაქტიკულად კომპანიის კომერციული პოლიტიკის ანალიზისა და შემუშავების პროცესში.

700

600 ₾

მაიკო.png

გაყიდვების მენეჯერი

პროფესორი

მაია ივანიშვილი

კურსის გავლის შემდეგ შეძლებთ განახორციელოთ წარმატებული გაყიდვები; მოძებნოთ ახალი კლიენტები; ეფექტურად დაამყაროთ კონტაქტი კლიენტებთან; კომპეტენტურად წარადგინოთ პროდუქტი და გააკეთოთ პრეზენტაცია; წარმატებით დაასრულოთ გარიგებები და შექმნათ გაყიდვების მენეჯერის წარმატებული კარიერა.

400 ₾

დედა.png

ბიზნესის ციფრული ტრანსფორმაცია

პროფესორი

სუზანა დობორჯგინიძე

კურსზე შეისწავლით რა არის გაციფრება და ციფრული ტრანსფორმაცია. ბაზარი, ციფრული ტრანსფორმაციის ტენდენციები და გამოწვევები. როგორ ტრანსფორმირდებიან კომპანიები ციფრულ ეპოქაში:განხორციელებული გადაწყვეტილებების მაგალითები.

500

400 ₾

მაია სანიკიძე.png

ოფისის მენეჯმენტი

ლექტორი

მაია სანიკიძე

პროგრამა გათვლილია პირთათვის, რომელთაც სურვილი აქვთ, იმუშაონ ორგანიზაციებში ოფისის თუ ადმინისტრაციულ მენეჯერებად და აიმაღლონ კვალიფიკაცია ბიზნეს კომუნიკაციების ეფექტურად ადმინისტრირებაში.

400

300 ₾

jiei.png

სოციალური მედია მარკეტინგი

ჯიეი ფეიბერი

კურსის მიზანია კურსდამთავრებულმა დამოუკიდებლად შეძლოს Facebook-ის/ზე და Instagram-ის/ზე გამოყენება, მართვა, განვითარება, რეკლამირება, ტექნიკური დეტალების ცოდნა, ბაზარზე არსებული ტრენდების განსაზღვრა და გამოყენება, მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება.

500 ₾

lana.png

ქიმიკოს-ლაბორანტი

პროფესორი

ლანა შამანაური

გადამზადების პროგრამა არის მათთვის, ვინც გეგმავს პროფესიულ საქმიანობას სხვადასხვა ნივთიერების ქიმიური და ფიზიკოქიმიური ანალიზის მიმართულებით.

600

400 ₾

axali ekim.png

პირველადი დახმარება

თეა შავთვალაძე

ტრენინგის მიზანია მსმენელმა გამოიმუშაოს უნარი და შეძლოს პირველი დახმარების სწორედ მართვა, ბავშვებთან და მოზრდილებთან ,სხვადასხვა გადაუდებელი შემთხვევების დროს.

350 ₾

axali ekim.png

ზოგადი პედიატრია

თეა შავთვალაძე

კურსის მიზანია მსმენელმა შეძლოს უფრო განახლებულიცოდნით მუშაობის გაგრძელება პედიატრიაში, მართოს დაავადებები უახლესი გაიდლაინების გათვალისწინებით.

800 ₾

bottom of page