top of page

ტურიზმის მენეჯმენტი

ხანგრძლივობა
3 თვე/50სთ
ფორმატი
დისტანციური
დასწრებული
ღირებულება
800₾  600₾
1000₾  800₾

ტურიზმის მენეჯმენტი

ტურიზმის სექტორი ეკონომიკური განვითარების და სამუშაო ადგილების შექმნის ერთ – ერთი მთავარი მექანიზმია, როგორც სექტორთან უშუალოდ დაკავშირებული კომპანიებისთვის, ისე სხვა კომპანიებისთვის, რომლებსაც ესმით, რომ მათი საქმიანობა ან მათი ნაწილი შეიძლება დაკავშირებული იყოს ტურიზმის სექტორთან და ტურიზმთან, როგორც პოტენციურ კლიენტთან.

ტურისტული კომპანიების უმაღლესი მენეჯმენტის პროგრამა პასუხობს ამ მიდგომას ისე, რომ მონაწილეებმა შეძლონ იცოდნენ ტურიზმის სექტორის ძირითადი მიმართულებები და მისი მიმდინარე ტენდენციები.

პროგრამის მონაწილეებს განუვითარდებათ სექტორზე ორიენტირებული კომპანიების მენეჯმენტისა და მართვის უნარები. კომპანიის სხვადასხვა ფუნქციური სფეროების გავლით, სექტორისა და  პოტენციური კლიენტის გათვალისწინებით.

რატომ უნდა შეისწავლოთ ტურიზმის მენეჯმენტი?

არსებული ტურიზმის მდგომარეობა, მუდმივი გაურკვევლობა, საუკეთესო დროს ქმნის სწავლისთვის და დროის ინვესტიციისთვის ცოდნის შეძენაში, რაც საშუალებას მოგცემთ განვითარდეთ პროფესიონალურად, გქონდეთ შესაძლებლობა, შეიძინოთ ახალი გამოწვევები. ის საკითხები, რაც შეიძლება აისახოს ტურიზმის ბიზნეს რეალობაში, განიხილება ბიზნეს გეგმის საშუალებით, რომელიც უზრუნველყოფს სექტორის სტრატეგიულ, ანალიტიკურ და ეკონომიკურ ფინანსურ სიძლიერეს.

ეხლა არის სწორედ შესაფერისი მომენტი, რომ ისარგებლოთ ტურიზმის მენეჯმენტის პროფესიონალის ცვალებად გარემოში, რათა მოახდინოთ თვისობრივი ცვლილება თქვენს პროფილში, როგორც მომავალი მენეჯერი.

მიზნები

კურსის შესწავლა საშუალებას მოგცემთ იცოდეთ:

 

ტურიზმის სექტორი: მისი სხვადასხვა დარგის ცოდნა და კომპანიის პოზიციონირება ამ სექტორში.

მარკეტინგის გამოყენება სექტორისთვის: ამ სექტორში გამოყენებული მარკეტინგის ყველაზე აქტუალური ასპექტების ცოდნა, თუ როგორ უნდა დააკმაყოფილოს ტურისტმა, როგორც მომხმარებელმა, მოლოდინები და კომუნიკაციისა და პოპულარიზაციის ძირითადი არხები.

რესურსების მართვა: იცოდეთ კომპანიის რესურსების მართვის ძირითადი ასპექტები და ინსტრუმენტები (ბუღალტრული აღრიცხვა, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი ...).

პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება: ინდუსტრიაში კრეატიულობისა და ინოვაციების განვითარების პოტენციალის განვითარება და მისი მდგრადი მენეჯმენტი ინტეგრალური და სპეციალიზებული ტრენინგის საშუალებით, მონაწილეთა შერჩევა პასუხისმგებლობის დასაკმაყოფილებლად კომპანიებში.

მენეჯერული უნარები: გლობალური კომპანიის მენეჯერისთვის ტურიზმის სექტორში საჭირო მართვის უნარის შემუშავება, რათა გუნდის ყველა წევრს შორის მუდმივი  და თანამშრომლობითი ურთიერთობები განვითარდეს.

 

კურსის დასრულების შემდეგ თქვენ მიიღებთ ქართულ-ინგლისურენოვან სერტიფიკატს ტურიზმის მენეჯმენტის კურსის გავლის შესახებ და ეს საბუთი გახდება მნიშვნელოვანი თქვენი რეზიუმესთვის და პროფესიული ცოდნის არაჩვეულებრივი დადასტურება.

ლექტორი

პროფესორი სუზანა დობორჯგინიძე

სუზანა დობორჯგინიძე არის ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი. ამჟამად იკავებს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ასოცირებული პროფესორის თანამდებობას. წლების განმავლობაში, კითხულობდა ლექციებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სხვადასხვა კერძო უნივერსიტეტებში: მენეჯმენტი, ეკონომიკის პრინციპები, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, სტრატეგიული მენეჯმენტი, დროის მენეჯმენტი, ბიზნესის ადმინისტრირება, გლობალური ბიზნესი, ჯანდაცვის ეკონომიკა და მართვა, მარკეტინგი და სხვა. ბოლო წლების განმავლობაში გამოქვეყნებული აქვს 10-მდე პუბლიკაცია. მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში. ახორციელებს ტრენინგებს სხვადასხვა სპეციალობის მსმენელებისთვის. მის მიერ არაერთ საგანმანათლებლო პროექტში განხორციელდა სხვადასხვა ტრენინგ - მოდულების შემუშავება და უზრუნველყოფა.

კურსის სილაბუსი

CV
ლექტორი
დედა.png

პროფესორი სუზანა დობორჯგინიძე

bottom of page