top of page
Image by yann maignan

ტრენინგ კურსები

akakii.png

ბუღალტერია საერთაშორისო სტანდარტებით

პროფესორი

აკაკი ცომაია

სასწავლო კურსის მიზანია საბუღალტრო აღრიცხვის პრონციპების სწავლება საერთაშორისო პრაქტიკის მოთხოვნების გათვალისწინებით და ფინანსურ აღრიცხვასთან დაკავშირებული ძირითადი საკითხების პრაქტიკული რეალიზაციის უნარის გამომუშავება.

600 ₾

თამუნა.png

ფარმაცია

თამარ გუჯაბიძე

ტრენინგი მიზნად ისახავს ფარმაცევტთა ორგანიზაციული და მენეჯერული უნარების ჩამოყალიბებას და განვითარებას. მსმენელები გაეცანობიან სააფთიაქო სფეროში კანონმდებლობის უახლეს ცვლილებებს.

600 ₾

დედა.png

ტურიზმის 

მენეჯმენტი

პროფესორი

სუზანა დობორჯგინიძე

კურსის მიზანია პროგრამის მონაწილეებს განუვითარდეთ ტურიზმის სექტორზე ორიენტირებული კომპანიების მენეჯმენტისა და მართვის უნარები, კომპანიის სხვადასხვა ფუნქციური სფეროების გავლით, სექტორისა და პოტენციური კლიენტის გათვალისწინებით.

600 ₾

ზაზა.png

პრაქტიკული ბუღალტერია

ზაზა სარჯველაძე

ტრენინგის შედეგად, თქვენ მიიღებთ პრაქტიკულ ცოდნას, უნარებსა და შესაძლებლობებს, რაც საშუალებას მოგცემთ იმუშაოთ ბუღალტერად, ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციაში. ბუღალტრული პროგრამების SUPERFIN; ORIS; INFO; 1C შესწავლა ხორციელდება მოქმედი, რეალური ორგანიზაციების დოკუმენტაციის საფუძველზე

300 ₾

levan ugrekhelidze.png

საბანკო საქმე და ფინანსები

ლევან უგრეხელიძე

კურსის მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები, რომელნიც შეძლებენ ფინანსებისა და საბანკო საქმესთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელებას ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით.

600 ₾

მაიკო.png

HR მენეჯმენტი

პროფესორი

მაია ივანიშვილი

ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს შეასწავლოს ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის (HRM-ის) არსი, მიზნები, სისტემები, ტექნოლოგიები; გაააზრებინოს HRM-ის ძირითადი პრინციპები, ორგანიზაცია, ლიდერობა, მოტივაცია, თანამშრომლობა და HRM-ის სხვა ძირითადი საკითხები;

400

300 ₾

ანასტასია.png

ციფრული მარკეტინგი

ანასტასია აბაკელია

პროგრამების დახმარებით თქვენ შეძლებთ: მომხმარებელთა ბაზის შეგროვებას და სეგმენტირებას; გაყიდვების ძაბრის შექმნას; მომხმარებლების  მოზიდვას Facebook- იდან და Instagram- დან; პირადი ბრენდის შექმნას; Email-მარკეტინგის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავებას; 

550

400 ₾

გიორგი.png

გრაფიკული დიზაინი

გიორგი აბრამიშვილი

ტრენინგის სისტემა აგებულია ისე, რომ დამწყებებსაც კი შეუძლიათ სრულად დაეუფლონ პროგრამას, მარტივიდან რთულზე გადასვლისას. კურსის განმავლობაში სტუდენტები ასრულებენ 4 დიდ პროექტს: პლაკატების სერიას, რებრენდინგს, პირად აიდენტიკას, აიდენტიკას რეალური მომხმარებლისთვის

500

400 ₾

მარიამი.png

სოციალური

მედია

მარიამ ბერაია

ტრენინგის მიზანია შეისწავლოთ პროდუქციის / ბრენდების / მომსახურების / ღონისძიებების პოპულარიზაციის საუკეთესო გზების არჩევა სოციალური ქსელებში; გააცნობიეროთ კონტენტის მომზადების სპეციფიკა; შეისწავლოთ სოციალური ქსელების ეფექტურად გამოყენება თქვენი ბიზნესის წინსვლისთვის.

400

300 ₾

გიორგი ხვედელიძე.png

საოფისე კომპიუტერული პროგრამები

გიორგი ხვედელიძე

კომპიუტერული კურსების შესწავლა მისცემს დიდ შესაძლებლობებს მათ, ვისაც სურს პროგრამების პროდუქტიულად გამოყენება პროფესიონალურ საქმიანობაში.

250 ₾

ლევანი2.png

კულინარია

ლევან წიკლაური

პროგრამის მონაწილეები მიიღებენ ფართო და ინტენსიურ განათლებას პროფესიონალური მომზადებისა და ცხობის მიმართულებით. კურსის დინამიური განრიგი განკუთვნილია მათთვის, ვინც კულინარიული უნარების გაუმჯობესებას ან პროფესიონალური კულინარიის კარიერას ეძებს.

700 ₾

მერაბი.png

მობილური აპლიკაციები

მერაბ ლალიაშვილი

მსმენელებს შეასწავლოს მობილური აპლიკაციების შექმნა Apps moment და Unity Engine ის ძრავებზე C# პროგრამული ენით . მობილური აპლიკაციები დღეანდელ ინდუსტრიაში ანვითარებს სერვისებს , ბიზნეს პროცესებს , მომხმარებელთა გამოცდილებას და ა.შ

500

400 ₾

ჩვენს შესახებ

BITA -  ბიზნესისა და ტექნოლოგიის აკადემია  მსმენელებს სთავაზობს ხარისხიან განათლებას, პროფესიულ პროგრამებს, პრაქტიკაზე ორიენტირებულ სწავლებას.

 

აკადემია ერთ სივრცეში ასახავს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების მჭიდრო კავშირს, რაც დღევანდელ მსოფლიოში ტრენდია, როგორც საგანმანათლებლო ასპექტში, ისე რეალურ ცხოვრებაში, პრიორიტეტული სასწავლო მიმართულებებია: ბუღალტერია, მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ჯანდაცვა, ფარმაცია, ტურიზმი, კულინარია, უცხო ენები, კომპიუტერული პროგრამები და პროფესიული უნარების განვითარებაზე მიმართული სხვადასხვა პროექტები.

 

აკადემია BITA გამოირჩევა ადამიანური და ტექნოლოგიური რესურსებით, თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, რაც იძლევა შესაძლებლობას, მოამზადოს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ საჭირო უნარები და შესაბამისი ტექნოლოგიების ცოდნა, რათა უპასუხონ თანამედროვე გამოწვევებს სწრაფად ცვალებად გარემოში და იყვნენ მოთხოვნადი შრომით ბაზარზე.

ჩვენს შესახებ

CONTACT US

Holding Phones

555097733

კონტაქტი
bottom of page